นักข่าวพลเมือง : ไข่มดแดง

อาหารพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่น รวมถึงไข่มดแดง ไม่เพียงแต่สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนและชุม­ชน แต่ยังเป็นส่วนสำคัญที่จะบ่งชี้ความอุดมสม­บูรณ์ของสภาพแวดล้อมด้วย ติดตามในช่วงนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS 2 มิ.ย.2558