นักข่าวพลเมือง : ไข่ไก่สีขาว

“ไข่ไก่สีเนื้อ”ดูจะเป็นภาพคุ้นตาของหลายๆคนนะคะแต่วันนี้นักข่าวพลเมืองกลุ่มยุวธรรมทูตเพชรบุรีจะพาเราไปรู้จักแม่ไก่และไข่ไก่ที่มีสีขาวนั่นคือ ไก่สายพันธุ์เล็กฮอร์นซึ่งได้รับการศึกษาและส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือจำหน่ายเนื่องจากเป็นไก่ที่เลี้ยงง่ายและกินอาหารได้หลากหลาย l 18 พ.ค. 59 l เวลา 12.00 น.