นักข่าวพลเมือง : ลายผ้าไทยทรงดำ

ยังมีเรื่องราวสื่อสารมาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับเยาวชนอำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  ซึ่งวันนี้เขาจะพาเราไปรู้จักความหมายบนเครื่องแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ “ไทยทรงดำ” หรือ “ไทดำ” ที่ตำบลบ้านดอน  ซึ่งนิยมแต่งกายด้วยเสื้อสีดำล้วน จะเป็นอย่างไรติดตามรายงานจาก Citizen-Reporters […]

ดันเยาวชนเป็นคนมีราก ชี้เป็นทางเลือกให้อนาคต

เครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา 4 ภาค ร่วมกับภาคเครือข่ายการศึกษาบนฐานชุมชน ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ร่วมกันจัดกิจกรรม การศึกษาบนฐานชุมชน ตอน คนมีราก เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนรักและภูมิใจในวิถีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง […]