นักข่าวพลเมือง : วัฒนธรรมไทพวน ขบวนแห่ครบรอบบ้านเชียง

ในงานมรดกโลกบ้านเชียง  ถือเป็นงานสำคัญของชาวอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งในปีนี้ครบ 50 ปี ของการค้นพบแหล่งโบราณคดี  ชาวอุดรธานีจึงร่วมกันเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่  ติดตามกับนักข่าวพลเมือง นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ […]

1Clip 4Change กลยุทธ์สื่อจุดกระแส

เวที “1 Clip 4 change”  ถือเป็นอีกหนึ่งเวที ที่ประสงค์ให้แต่ล่ะพื้นที่สามารถสร้างสรรค์กลยุทธ์สื่อจุดกระแส หาแง่มุมที่จะทำให้การสื่อสารเปี่ยมไปด้วยความงดงาม ทรงคุณค่า และมีพลัง […]