ไทย-เมียนมา จับมือสกัดหมอกควันไฟป่า

งดเว้นการเผาในการเตรียมพื้นที่การเกษตรและทำแนวกันไฟบริเวณพื้นที่แนวชายแดนตรงข้ามจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายและฝ่ายเมียนมาได้ตอบข้อหารือว่าทางฝ่ายเมียนมาได้ออกประกาศห้าเผาพื้นเตรียมการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

ขบวนการแรงงานเยอรมัน-ไทย ประวัติศาสตร์ในความเหมือนที่แตกต่าง

“แรงงานไม่มีประวัติศาสตร์” นิทรรศการและเวทีเสวนาชื่อชวนตั้งคำถาม ที่ว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์และความเคลื่อนไหวของขบวนกรแรงงาน จัดโดยมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ร่วมกับ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มูลนิธิศิลปวัฒนธรรม […]

นักข่าวพลเมือง : พระสงฆ์ในประชาคมอาเซียน

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คือหนึ่งในสามเสาหลักของการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจ และความร่วมมือกัน ไม่น้อยไปกว่าความร่วมมือทางการเมือง หรือเศรษฐกิจ ประเด็นเรื่อง “ศาสนา”จึงถูกหยิบยกขึ้นมาแลกแปลี่ยนเรียนรู้  นักข่าวพลเมือง ติดตามความเคลื่อนไหวของวงการพระสงฆ์ของประเทศไทย […]

นักข่าวพลเมือง : สถาบันการศึกษาปรับตัวรับอาเซียน

ปลายปีนี้เรากำลังเข้าสู่การเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการแล้ว สถาบันอุดมศึกษาเริ่มเตรียมความพร้อมทั้งนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ปีนี้เริ่มมีการเปิดรับนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างชาติในประเทศสมาชิกมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ข่าวเที่ยง ThaiPBS   ออกอากาศวันที่ 21 พ.ย. […]

ประชุมคนลุ่มน้ำโขง 3 ประเทศ รอ 3 รัฐบาลรับร่วมเวทีสาธารณะถกปัญหาเขื่อน

คนลุ่มน้ำโขงกว่า 4,500 ร่วมลงนามค้าน ‘เขื่อนแม่น้ำโขง’ เตรียมจัดเวทีสาธารณะระดับภูมิภาค 11 พ.ย.นี้ รอ 3 รัฐบาลตอบรับเข้าร่วม 6 […]

นักข่าวพลเมือง : ชีวิตในป่าชายเลน

นักข่าวพลเมืองของเราวันนี้เป็นชาวเยอรมันนี­ “คุณราฟ ยอคมัน” นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์วิวัฒนาการจากมหาว­ิทยาลัยในประเทศเยอรมัน และยังเป็นมัคคุเทศก์ด้านธรรมชาติซึ่งเดิน­ทางมาประเทศไทยและไปเที่ยวชมศูนย์ศึกษาธรร­มชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที­่ยวเชิงนิเวศน์ จังหวัดชลบุรี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี เขาพบเห็นอะไรบ้างในป่าชายเลน ไปติดตามด้วยกัน […]

1 2 3