แพทย์วิถีธรรม

การดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจนั้น เป็นสิ่งสำคัญ บ้านฉันวันนี้จะพาไปเรียนรู้การดูและทั้งสุขภาพกายและใจ ผ่านวิถีธรรมะและธรรมชาติ คือการใช้สมุนไพรพื้นบ้านและธรรมมะทำให้สบายใจผ่อนคลายความตึงเครียด เพราะเชื่อว่าการดูแลสุขภาพให้ดี เริ่มต้นได้ด้วยตัวเรา ไปติดตามช่วงบ้านฉันวันนี้ ออกอากาศวันที่ 24 […]

กระเช้าไฟฟ้า

ความพยายามที่จะสร้างกระเช้าลอยฟ้าเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงหใหม่เกิดมาแล้ว 8 ปี ล่าสุดสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดตัวโครงการศึกษากระเช้าลอยฟ้าไนท์ซาฟารี ดอยปุยอีกครั้ง ซึ่งชาวเชียงใหม่ก็แสดงความเป็นห่วงต่อขั้นตอนศึกษา สำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้น นักข่าวพลเมืองพาไปติดตามมุมมองเสียงรอบด้าน […]

1 8 9 10