บ้านธาตุสบแวน :

เมื่อเอ่ยถึงชุมชนบ้านธาตุสบแวน ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา…ทุกคนก็จะรู้จักกันทั่วไปว่าที่นี่เป็นชุมชนชาวไทยลื้อที่อพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนา ประเทศจีน มาตั้งแต่สมัยในอดีตกาล.. ..”งานสืบสานตำนานไทลื้อ”..ก็เป็นงานอีกงานหนึ่งที่ได้มีการสืบสานกันมาเป็นประจำทุกๆปี ใคร ๆ ที่อยากสัมผัสกับวิถีชีวิตไทลื้อ […]

งานประเพณีสืบสานตำนานไทลื้อ ครั้งที่ 16 “ไทลื้ออดีต..สู่..ปัจจุบัน เปิดม่านพรมแดนสู่อาเซี่ยน(AEC)” จังหวัดพะเยา ปี 2559

งานประเพณีสืบสานตำนานไทลื้อ ครั้งที่ 16 “ไทลื้ออดีต..สู่..ปัจจุบัน เปิดม่านพรมแดนสู่อาเซี่ยน(AEC)” จังหวัดพะเยา ปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม […]

งานประเพณีสืบสานตำนานไทลื้อ ครั้งที่ 16 “ไทลื้ออดีต..สู่..ปัจจุบัน เปิดม่านพรมแดนสู่อาเซี่ยน(AEC)” จังหวัดพะเยา ปี 2559

งานประเพณีสืบสานตำนานไทลื้อ ครั้งที่ 16 “ไทลื้ออดีต..สู่..ปัจจุบัน เปิดม่านพรมแดนสู่อาเซี่ยน(AEC)” จังหวัดพะเยา ปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม […]

นักข่าวพลเมือง : ตำรายาโบราณไทลื้อ

การรักษาโรคด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ใน ตำรายาโบราณภาษาไทลื้อ ซึ่งขณะนี้คณะนักวิจัย อาจารย์ และนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทำการรวบรวมตำรายาเหล่านี้นำมาแปลเป็นภาษาไทยกลาง เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์ และพัฒนาตำรายานี้ต่อไป ออกอากาศวันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : ผ้าทอไทลื้อ การอนุรักษ์จากรุ่นสู่รุ่น

ชาวไทยลื้อ บ้านทุ่งมอก จ.พะเยา เป็นหนึ่งในชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนทั้งภาษา และวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องเครื่องนุ่งห่มเนื่องจากว่าชาวไทลื้อทุกคนจะใช้ผ้าทอไทลื้อเป็นส่วนประกอบในการแต่งกาย และปัจจุบันผ้าทอไทลื้อก็ได้กลายมาเป็นจุดเชื่อมร้อยระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าในการสืบสานวัฒนธรรมประจำถิ่นด้วย ติดตามกับ นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยพะเยา ออกอากาศวันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : ผ้าทอลายน้ำไหล ภูมิปัญญาไทลื้อ

ติดตามการปรับตัวและ สืบสานภูมิปัญญาผ้าทอของชาวไทลื้อ จังหวัดน่านกับช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS  ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 24 สิงหาคม […]