นักข่าวพลเมือง : น้ำใจดับเพลิงไหม้

ชาวบ้านหมู่บ้านจะนะ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ กว่า 300 คนที่บ้านเรือนถูกไฟไหม้ยังคงพักอยู่ตามบ้านญาติ และโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน และคาดว่าต้องใช้เวลาอีกกว่า 4 เดือนที่จะฟื้นฟูก่อสร้างบ้านเรือนขึ้นมาใหม่ […]

นักข่าวพลเมือง : วันแรงงานปลอดภัย “อนุเสาวรีย์โศกนาฏกรรมเคเดอร์”

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของกลุ่มผู้ใช้แรงานถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าค่าจ้างที่เป็นธรรม   ซึ่งเครื่องสะท้อนเรื่องความปลอดภัยของคนกลุ่มนี้ได้ดีที่สุด คือ เหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์  จ.นครปฐม ติดตามประเด็นนี้ในช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS […]

นักข่าวพลเมือง : กองบุญข้าว ช่วยพี่น้องปกาเกอะญอ

หลังเหตุเพลิงไหม้หมู่บ้านชาวปกาเกอะญอ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายปกาเกอะญอภาคเหนือ จึงรวมตัวช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสบภัย ติดตามเรื่องนี้ในช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ออกอากาศวันที่ 23 เมษายน 2558