นักข่าวพลเมือง : รัฐศาสตร์ (ไม่) พูดการเมือง

เวทีเสวนาทางวิชาการ “วันรัฐศาศาสตร์” ที่ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อนาคตทางการเมืองการปกครองที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters มหาวิทยาลัยพะเยา ข่าวเที่ยงThaiPBS ออกอากาศวันที่ 12 มี.ค.2558 […]