24 ปี ‘ชุมชนป้อมมหากาฬ’ ยอมให้ กทม.รื้อ 12 หลัง เดินหน้าดันคณะกรรมการร่วมฯ สางปมต่อ

3 ก.ย. 2559 จากเหตุการณ์การเข้ารื้อถอนอาคารในชุมชนป้อมมหากาฬวันแรก กทม. ซึ่งนำโดยพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพระนคร สำนักการโยธา […]

‘คนป้อมมหากาฬ’ ร้องทบทวนโครงการปรับภูมิทัศน์ฯ ขอเวลา 2 ปี พัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว กทม.

20 เม.ย. 2559  เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น.ชาวชุมชนป้อมมหากาฬ และภาคีเครือข่าย รวมตัวเข้ายื่นจดหมายขอทบทวนแผนในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่บริเวณป้อมมหากาฬ ถึงประธานคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ โดยผ่านสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม […]

ไล่รื้อ 9 ชุมชนริมคลอง ปฏิบัติการเชิงเดี่ยวที่รัฐกระทำกับชุมชนคนจนเมือง

คมสันติ์ จันทร์อ่อน  กองเลขาธิการเครือข่ายสลัม 4 ภาค ในช่วงรอบหลายเดือนที่ผ่านมา ข่าวการปรับปรุงริมคูคลองในกรุงเทพมหานครเป็นประเด็นที่น่าติดตามเพราะนี่ไม่ใช่เป็นนโยบายระดับท้องถิ่น แต่เป็นนโยบายระดับชาติที่จะนำไปสู่การจัดระบบจัดการน้ำทั้งระบบ นายกรัฐมนตรีจึงเป็นผู้สั่งดำเนินการ โดยตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการในการแก้ปัญหาชุมชนริมคูคลองนี้ขึ้นมา […]