ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 : “สถานพยาบาล” กับมาตรการ “ควบคุมโรคระบาด”

ทีมข่าวพลเมือง พูดคุยกับ นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ถึงการเตรียมรับมือและควบคุมโรคอุบัติใหม่ อย่างไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในฐานะสถานพยาบาลที่ดูแลเรื่องโรคติดเชื้อเป็นหลักมาตั้งแต่ปี 2502 และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง