เลือกตั้ง 62 : ฟังเสียงของพี่ๆน้องๆกลุ่มชาติพันธุ์บ้าง

#เสียงทุกเสียงมีความหมาย ทีมข่าว #CTV  (สำนักข่าวของสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา) อยากฟังเสียงของพี่ๆน้องๆกลุ่มชาติพันธุ์บ้าง เราจึงใช้วิธีการหาข้อมูลแบบ crowdsourcing โดยให้ทีมข่าวที่เป็นชาติพันธุ์ตั้งประเด็นชวนเพื่อน ๆ คุยว่าอยากให้รัฐบาลชุดใหม่ทำอะไรเพื่อเขาบ้าง […]