นักข่าวพลเมือง : ชีวิตริมคลอง

กรุงเทพตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา มีแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่าน  นอกจากนี้คลองในเมืองกรุงที่มีทั้งหมด 1,161 คลอง ความยาวรวม 2,272,310 เมตร ทั้งหมดเป็นเหตุผลให้ […]

นักข่าวพลเมือง : พระพุทธรูปไม้โบราณ

พระพุทธรูปไม้โบราณ อายุกว่า 1,000 ปี ถูกรวบรวมไว้ที่ วัดอาม็อง ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ […]