เลือกตั้ง 62 : รัฐสวัสดิการ สิทธิพลเมืองไม่ใช่สังคมสงเคราะห์

เครือข่ายเพื่อนคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น ชี้การเพิ่มจำนวนของคนไร้บ้านในเมืองใหญ่เป็นอีกดัชนี้ชี้วัดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม

เลือกตั้ง 62 : จริงใจหาทางออกให้อำนาจที่ควบแน่น จริงหรือ ?

แก้โจทย์คอร์รัปชั่น ที่พันกับการปฏิรูประบบราชการ เป็นเรื่องใหญ่   กุญแจที่จะไขสู่ความสำเร็จต่อเรื่องนี้อาจมีหลายดอก หนึ่งในนั้น มีผู้เสนอกุญแจ “กระจายอำนาจ”  10 วัน 1000 […]

เลือกตั้ง62 : ชายแดนกับโลกของประชาชน สิ่งที่รัฐบาลใหม่ต้องเข้าใจ

เวที​นโยบายต่างประเทศ ยุคโลกป่วน : ฟังดูมันจะเข้ากันหรือไม่ที่ประชาชนจะตั้งคำถามกับพรรคการเมืองเพราะจุดยืนไทยในเวทีโลก การต่างประเทศ ความมั่นคง  อาเซียน ดูเป็นเรื่องยิ่งใหญ่  ไกลตัว  …. […]

เลือกตั้ง 62 : ทำไมต้องมีนโยบายที่ดินและกลไกสร้างเศรษฐกิจฐานราก

เวทีที่ 2  ชนนโยบายเศรษฐกิจ แก้ปัญหาปากท้อง  ใน 10 วัน 1000 นาทีชี้อนาคตประเทศไทย  ประหนึ่งจับมือวางคนสำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศมาระดมสมองแก้ปัญหาโจทย์ใหญ่ของประเทศไว้ในค่ำคืน […]

เลือกตั้ง 62 : ทำไมพรรคการเมืองต้องคิดเรื่องที่ดินและเศรษฐกิจฐานราก

เวทีที่ 2  ชนนโยบายเศรษฐกิจ แก้ปัญหาปากท้อง  ใน 10 วัน 1000 นาทีชี้อนาคตประเทศไทย  ประหนึ่งจับมือวางคนสำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศมาระดมสมองแก้ปัญหาโจทย์ใหญ่ของประเทศไว้ในค่ำคืน […]

เลือกตั้ง 62: ถามหานโยบายรับมืออนาคต จากประชาชน 4 ภาค

10 วัน 1000 นาที เวทีแรกที่ไทยพีบีเอส เปิดฉากขึ้น  ว่าด้วยเรื่อง  “อนาคตประเทศไทยหลังเลือกตั้ง” นอกจากการวิเคราะห์การเมืองอย่างเข้มข้นของเหล่าตัวแทนพรรคการเมืองมาร่วมเปิดเวทีแล้ว ยังมีคำถามจากประชาชน […]