ประจักษ์ ก้องกีรติ l บทบาทนักศึกษายุคสังคมก้มหน้า

  ลักษณะที่เราพูดถึงสังคมก้มหน้า เด็กวัยรุ่นสนใจเรื่องตัวเองมากกว่าเรื่องสังคมทั่วไป หมกมุ่นกับตัวเอง ก็เป็นปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นทั่วโลก  แม้แต่ในยุค 14 ตุลาเอง ตอนนั้นนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวก็เป็นคนกลุ่มน้อยในยุคสมัยของเขา   […]

บทบาทนักศึกษายุคสังคมก้มหน้า

ปลายปีที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวของนักศึกษาได้ถูกเผยแพร่และได้รับการพูดถึงค่อนข้างมากในยุคของสังคมก้มหน้าที่ทุกคนต่างสนใจเรื่องของตัวเอง น่าสนใจว่า นิสิตนักศึกษา ที่มีความตื่นตัวต่อสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน เขาคิด อ่านและมีทิศทางการเคลื่อนไหวอย่างไร   การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น จะไปไกลถึงขนาดที่เรียกได้ว่าเป็น “ขบวนการนักศึกษา” […]

14 ตุลา กับขบวนการแรงงานไทย | รศ.ดร. นภาพร อติวานิชยพงศ์

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นที่รับรู้กันในฐานะเหตุการ์ทางการเมืองที่มีการเคลื่อนไหวของมวลชนเรือนแสนคนที่สามารถโค้นล้มการปกครองแบบเผด็จการทหาร และนำพาประเทศเข้าสู่ยุคเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตยภายหลังอยู่ใต้ระบอบเผด็จการมานานกว่า 1 ทศวรรษ ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่นำมาสู่เหตุการณ์ 14 […]