คืบหน้าคดี “ชุมนุมทางการเมือง” ในงานวิชาการไทยศึกษาครั้งที่13

5 คนผู้ต้องคดี “ชุมนุมทางการเมือง”ในงานไทยศึกษาครั้งที่13 มาพบพนักงานอัยการตามนัดที่ได้ให้ไว้เมื่อวันที่ 11ก.ย.60 ขณะที่ทหารจาก มทบ. 33 ขอ อ.ชยันต์ หนึ่งในผู้ต้องคดีเขาพูดคุยเป็นการส่วนตัว