นักข่าวพลเมือง : ป้องกันควันไฟป่าโดยวิถีชุมชน

มาตรการ “60 วัน ห้ามเผาเด็ดขาด” ถูกกำหนดขึ้น เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าใน 9 จังหวัดของภาคเหนือ ซึ่งหากพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยมีโทษจำคุกสูงสุดถึง […]