เลย – ไชยบูลี สะพานมิตรภาพน้ำเหืองแห่งที่ 2 คู่ขนาด เชื่อมสัมพันธ์การค้าชายแดน

การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ลาว – ไทย ครั้งที่ 8 ซึ่งการประชุมร่วมกันครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2551  ระยะเวลารวม 7 […]

ค่าแรงหนึ่งวันของ วิไลวรรณ แซ่เตีย

ปัจจุบันในวัยเกือบ 60 วิไลวรรณ แซ่เตีย ยังคงทำงานรณรงค์เรื่องสิทธิให้แก่แรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง นับแต่ปี 2526 ตอนนี้เธอมีตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)

TDRI แนะรัฐวางหมากให้ชัดก่อนเข้าสู่ AEC

หมายเหตุ: นณริฏ พิศลยบุตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ชี้โครงสร้างที่สำคัญของการร่วมกลุ่ม 3 เรื่อง การเคลื่อนย้ายสินค้าโดยเสรี-การเปิดเสรีด้านการลงทุน-การเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะอย่างเสรี สู่การวางมาตรการก่อนเข้าสู่ AEC […]

TDRI แนะรัฐวางหมากให้ชัดก่อนเข้าสู่ AEC

หมายเหตุ: นณริฏ พิศลยบุตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ชี้โครงสร้างที่สำคัญของการร่วมกลุ่ม 3 เรื่อง การเคลื่อนย้ายสินค้าโดยเสรี-การเปิดเสรีด้านการลงทุน-การเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะอย่างเสรี สู่การวางมาตรการก่อนเข้าสู่ AEC […]

เปิดเสรีการลงทุนอาเซียน… เปิดความเห็น ‘สภาเกษตรกรแห่งชาติ’

19 มี.ค. 2558 สภาเกษตรกรแห่งชาติเผยแพร่ข้อมูล ความเห็นต่อกรณีการเปิดเสรีการลงทุนอาเซียน ซึ่งจะมีการพิจารณาในอนุกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 2/2558 ในวันนี้ (19 มี.ค.) โดยเฉพาะใน […]

เปิดเสรีการลงทุนอาเซียน… เปิดความเห็น ‘สภาเกษตรกรแห่งชาติ’

19 มี.ค. 2558 สภาเกษตรกรแห่งชาติเผยแพร่ข้อมูล ความเห็นต่อกรณีการเปิดเสรีการลงทุนอาเซียน ซึ่งจะมีการพิจารณาในอนุกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 2/2558 ในวันนี้ (19 มี.ค.) โดยเฉพาะใน […]

วันนี้! จับตา ‘ประชุมเตรียม AEC’ เปิดเสรีปลูกป่า ด้านสภาเกษตรกรฯ ออกโรงค้าน

ชวนติดตามประชุมเตรียมพร้อม AEC วันนี้  เปิดเสรีการลงทุนปลูกป่า และเปิดเสรีลงทุนแก่นักลงทุนนอกอาเซียน สภาเกษตรกรแห่งชาติค้านหวั่นทำลายเกษตรรายย่อย ด้านมูลนิธิชีววิถีชี้สร้างความขัดแย้ง-เหลื่อมล้ำเรื่องการใช้ที่ดินในสังคมให้มากยิ่งขึ้น เหตุยังมีประชาชนนับล้านครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเขตป่าและอีกนับล้านคนที่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง 19 มี.ค. […]

1 2