Behind Amnatcharoen: ใครว่าอีสานแล้ง?

อีสาน – แล้ง “อีสาน” นิยามของความแห้งแล้ง แผ่นดินแตกระแหง ความลำบาก ความยากจนข้นแค้น เริ่มได้รับการพลิกฟื้นให้ชุ่มชื้นจนกลายเป็นแผ่นดินที่เขียวชอุ่ม เริ่มต้นในปี […]