Behind bangkok: Behind the urban

  กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เมืองใหญ่ที่มีความซับซ้อนและความหลากหลาย ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว พลุกพล่านไปด้วยผู้คน หากแต่พื้นที่ของเมืองกรุงเทพมหานครนั้นกลับไม่เพียงพอเสียแล้วสำหรับชีวิตของผู้คนที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดความอัดแอ […]