CIBA จับมือ อินฟอร์ เร่งเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีนักศึกษาไทย

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(มธบ.) ผนึก อินฟอร์ ประกาศร่วมมือยกระดับการศึกษาไทยผ่านโครงการพันธมิตรด้านการศึกษา (Education Alliance Program หรือ EAP) หวังส่งเสริมพัฒนาทักษะและขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของนักศึกษาไทย     […]

CIBA เปิดเวทีปั้นนักบัญชีคุณภาพรุ่นเยาว์เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเวทีจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร”ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฟ้นหานักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพที่แข็งแกร่ง […]