ศาลพิพากษายกฟ้อง ‘คดีเยาวชนไทยพุทธ’ ถูกฟ้องคดีความมั่นคงแบ่งแยกดินแดน

28 ม.ค. 2559  มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม เผยแพร่ข้อมูลว่า เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2559 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส […]

องค์กรสิทธิฯ ขอพบ’กอ.รมน.ภาค 4 สน.’ คุยมาตรการตรวจเก็บ DNA

3 ก.ค. 2558 องค์กรสิทธิมนุษยชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกส่งถึง ผู้อำนวยการกองกำลังรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า […]

เตือนใช้ “ยุทธการรามคำแหงร่มเย็น” บุกค้นบ้าน-หอพักนักศึกษา จุดไฟเกลียดชังโดยรัฐ

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมฯ แถลงต่อเนื่อง กรณีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ บุกบ้านพัก-หอพักนักศึกษา ร้องขอความชัดเจนของวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายในการตรวจค้น จี้รัฐชี้แจงข้อมูลสู่ความเข้าใจแก่ประชาชนโดยเร็ว อีกทั้งคัดค้านการตรวจ DNA ของผู้ถูกต้องสงสัยหรือตรวจค้น […]