เลือกตั้ง 62 : เป็นโสด!!! ทางการเมือง – คุณสมบัติ First Time Voter

“เป็นโสด!!!! ทางการเมือง” ก็ยังไม่เคยเลือกใครมาก่อน…ยังไม่เคยถูกพรรคการเมืองไหนหมั้นหมาย นี่คือคุณสมบัติโดดเด่นของ First Time Voter คนรุ่นใหม่ในการเลือกตั้ง 2562 ซึ่งเนื้อหอมมากๆ […]