ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 Gen C Reporter

l รอบคัดเลือกภาคกลาง l ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ให้ยืนยันการเข้าร่วมการเทสหน้ากล้องและสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่กำหนด ทาง citizenthaipbs03@gmail.com ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 โดยระบุรายละเอียดดังนี้ […]

Gen C-reporter: ‘ซาเล้ง’ คุณค่างาน ที่ไม่ใช่แค่เงิน

อาชีพซาเล้ง ไม่ได้เป็นเพียงแค่คนเก็บขยะไปขายเพียงอย่างเดียวอย่างที่ใครหลายคนคิด แต่การดำเนินชีวิตของพวกเขา ส่วนหนึ่งมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้สังคมสะอาดขึ้น นักข่าวพลเมือง Gen C-reporter จึงได้ลงพื้นที่ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ […]

Gen C-reporter: ‘ซาเล้ง’ คุณค่างาน ที่ไม่ใช่แค่เงิน

อาชีพซาเล้ง ไม่ได้เป็นเพียงแค่คนเก็บขยะไปขายเพียงอย่างเดียวอย่างที่ใครหลายคนคิด แต่การดำเนินชีวิตของพวกเขา ส่วนหนึ่งมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้สังคมสะอาดขึ้น นักข่าวพลเมือง Gen C-reporter จึงได้ลงพื้นที่ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ […]

นักข่าวพลเมือง : ชีวิตอิสระจากคนเก็บขยะในสังคม

วันนี้จะพาไปรู้จัก ชีวิตชาวชุมชนซาเล้ง ที่ชุมชนอ่อนนุช 14ไร่ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง C-Reports กลุ่ม […]

1 2