นักข่าวพลเมือง : สืบชะตาปลา เขื่อนลำปาว

เพื่อสร้างความตระหนักถึงทรัพยากรที่ได้หาอยู่หากินชาวประมงรอบเขื่อนลำปาวและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์จึงร่วมกันจัดพิธีสืบชะตาปลาตามความเชื่อ ติดตามเรื่องนี้จาก Gen C Reporter มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ติดตามได้จากข่าวเที่ยงไทยพีบีเอส ออกอากศวันที่ 29 ส.ค. […]

นักข่าวพลเมือง : เรียนรู้วิถีเกษตรชาวสวนส้มโอบ้านบุ่งสิบสี่

GenCReporter‬ วันนี้ ไปดูการเรียนรู้วิถีเกษตรชุมชนของนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฏร์บำรุง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ซึ่งที่นี่เป็นพื้นที่ในการปลูกและส่งออกส้มโอที่สำคัญของภาคอีสาน ทั้งส้มโอพันธุ์ท้องถิ่นดั้งเดิมและสายพันธุ์ต่างถิ่น . ติดตามใน ‪‎ข่าวเที่ยง‬ […]