นิสิตเฮ! มน.ยอมชะลอ ‘มหาวิทยาลัยสีเขียว’ ตั้งคำถามทิศทางอนาคต

นิสิตเผยการชะลอนโยบาย Green University สะท้อนผู้บริหารเริ่มเห็นความสำคัญของคนที่มีผลได้ผลเสียในนโยบาย พร้อมตั้งคำถามอนาคตจะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างไร  รายงานโดย: พิมพ์กมล พิจิตรศิริ    อธิการฯ […]