ผศ.ศรีสมภพ ชี้คนรุ่นใหม่ชายแดนใต้ยังไม่มีเงื่อนไขใช้ความรุนแรงขานรับ ISIS

ทีมข่าวพลเมืองภาคใต้ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ในประเด็นการขยายแนวคิดสุดโต่งต่อการใช้ความรุนแรงในกลุ่มศาสนาท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในยุโรปและซีเรีย จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายแดนภาคใต้หรือไม่ อย่างไร ผศ.ดร.ศรีสมภพ ยืนยันว่าคนรุ่นใหม่ชายแดนใต้ยังไม่มีเงื่อนไขมากพอที่จะหันมานิยมใช้ความรุนแรง […]

ทิศทางปัญหาความมั่นคงโลกและเอเชียในกระแส ISIS

ความเปลี่ยนแปลงของโจทย์ความมั่นคงชุดใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์ แม้ในตอนนี้จะมีประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ 5 ประเทศ คือ จีน คิวบา เกาหลีเหนือ ลาว เวียดนาม […]