นักข่าวพลเมือง : ข้าวเม่าเงินแสน

นักข่าวพลเมืองจังหวัดอุดรธานี ไปทำความรู้จัก “ข้าวเม่า” และขั้นตอนวิธีการทำตามวิถีภูมิปัญญาของชาวบ้านผักบุ้ง ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ซึ่งสามารถสร้างรายได้กว่าปีละ 200,000 บาทต่อครัวเรือน […]

นักข่าวพลเมือง : เครื่องฮ้อย เครื่องพัน

งานบุญผะเหวด หรือ บุญเดือนสี่ เป็นหนึ่งในงานบุญตาม “ฮีตสิบสอง” ของชาวอีสาน ซึ่งนอกจากได้ร่วมทำบุญโดยการบริจาคทานครั้งใหญ่  และฟังเทศน์มหาชาติแล้ว  การเตรียมเครื่องบูชาในงานบุญนี้ ที่เรียกว่า […]

นักข่าวพลเมือง : ไหว้ครูบูชาอาจารย์ใหญ่

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครูก่อนเริ่มต้นปีการศึกษาขึ้นเพื่อแสดงความเคารพต่อครูผู้สอนในปัจจุบันและระลึกถึงอาจารย์ใหญ่ที่อุทิศร่างกายให้ได้เรียนรู้ ติดตามเรื่องนี้กับ คุณพัฒนะ พิมพ์แน่น MSU News ออกอากาศวันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดตามบรรยากาศพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559  และรู้จักความหมายของ “ข้าวตอก” หนึ่งในสิ่งสักการบูชาครู นอกจากดอกเข็ม ดอกมะเขือ หญ้าแพรก และดอกไม้ธูปเทียน  ซึ่งแทนความหมายของความแตกฉานของปัญญาจากเพื่อนๆมหาวิทยาลัยมหาสารคาม […]

นักข่าวพลเมือง : มหกรรมโหราศาสตร์อาเซียน

หลายคนเชื่อว่าโหราศาสตร์และดวงชะตามีความเกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน นั่นจึงทำให้ศาสตร์ทางด้านนี้ยังคงมีผู้ศึกษาและอยู่ได้มาจนถึงปัจจุบันและเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มีการจัดมหกรรมโหราศาสตร์อาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยกันที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดตามเรื่องนี้จากคุณพัฒนะ พิมพ์แน่น นักข่าวพลเมือง MSU […]

นักข่าวพลเมือง : ปุ๋ยมูลไส้เดือน

เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน สถาบันการศึกษาและชาวบ้านใน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จึงจัดกิจกรรมเรียนรู้และสาธิตการทำปุ๋ยมูลไส้เดือน  เพื่อส่งเสริมการกำจัดขยะอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นช่องทางสร้างรายได้  . ติดตามเรื่องนี้กับคุณพัฒนะ  พิมพ์แน่น นักข่าวพลเมือง […]