มองอนาคตและข้อท้าทายทีวีบริการชุมชนกับ “สุภิญญา กลางณรงค์”

หลังมีการประชุมระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ เรื่อง กิจการโทรทัศน์บริการชุมชน เมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2558  ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของแผนงาน กสทช. นอกจากทีวีบริการธุรกิจ […]

ถ่ายทอดสด: ประชุมเชิงวิชาการ ‘กิจการโทรทัศน์บริการชุมชนในต่างประเทศและในประเทศไทย’

ประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง กิจการโทรทัศน์บริการชุมชนในประเทศไทยและแนวปฏิบัติในต่างประเทศ NBTC/ITU Conference on Community TV Services in […]