“ปล่อยเพื่อนเรา” เสียง นศ.ส่งถึงนราธิวาส – ม.อ.ปัตตานี ขอมหา’ลัย พื้นที่ปลอดภัยทางความคิด

คลิปโดย: Media For you สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานีรณรงค์ “Free Patani Students” ร้องปล่อยตัวนักศึกษานราธิวาส ส่วนองค์การนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี […]

บนเส้นทางสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีในสถานการณ์ใหม่

คนทำงานชายแดนใต้ร่วมมองทิศทางการพูดคุยสันติภาพปาตานี พล.ต.นักรบ ชี้การพูดคุยจะเดินหน้า นักวิชาการ-นักสิทธิ ขอส่งต่อหลายข้อเสนอแนะไปถึงรัฐบาล ส่วนภาคประชาสังคม ขอพื้นที่การมีส่วนร่วม พร้อมท้าทายพลังทางสังคม “แล้วคุณจะทำอะไร?” เมื่อเวลา […]