นศ.เตรียมต้านโรงไฟฟ้าฯ เทพา หวั่นผลเสียสิ่งแวดล้อม กระทบแผนสันติภาพ

ที่มา: transbordernews  21 ม.ค. 2559 คอลดูน ปาราเร่ ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี […]

1 2