เสวนา “การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (RIA): กับกรณีการออกกฎหมายตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 77”

จะหยุดกฎหมายที่จะสร้างปัญหาอย่างไร? อะไรคือ การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย? อะไรคือ ความหมายของ ม.77 ในรัฐธรรมนูญ? แล้ว 2 อย่างนี้มันมาเกี่ยวข้องยังไงกับพวกเรา? […]

อะไรนะ… ‘ประเมินผลกระทบการออกกฎหมาย’ ข้อเสนอเครือข่ายจับตาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ถึงรัฐบาล

เปิดตัวเครือข่ายจับตาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ติดตามการเดินหน้า ร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ ร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2560 ระบุข้อเรียกร้องให้รัฐบาลทำการวิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมาย