นักข่าวพลเมือง : แอนนิเมชั่น Save Me

นักข่าวพลเมืองวันนี้ไปติดตามการเดินทางเพื่อหาบ้านใหม่ของหมีขั้วโลก ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ กับนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 12 สิงหาคม 2558 […]