สัมมนา “เปิดสูตรสร้างสรรค์ความร่วมมือทางสังคมที่หวังผลได้”

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จัดสัมมนา “เปิดสูตรสร้างสรรค์ความร่วมมือทางสังคมที่หวังผลได้” วันจันทร์ที่ 11 ก.ย. 2560 เวลา […]

TDRI : พันธบัตรป่าไม้ เครื่องมือเศรษฐกิจช่วยเพิ่มพื้นที่ป่า?

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) สรุปประเด็นที่น่าสนใจจากงานเสวนา เรื่อง “พันธบัตรป่าไม้ เครื่องมือเศรษฐกิจสู่ป่า 40%” เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2560 นำเสนอข้อมูลโดย ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษา ด้านการวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และสันติ โอภาสปกรณ์กิจ กลุ่มบิ๊กทรี ดังนี้

TDRI: ตัวเลขว่างงานกับอนาคตอาชีพคนไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ยงยุทธ แฉล้มวงษ์วิเคราะห์กำลังแรงงานไทย ชี้ขาดแคลนแรงงานระดับกลางสายวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี และมีแรงงานส่วนเกินในระดับปริญญาตรีมาก เผยโจทย์ยากเตรียมคนฉลาด มีความสามารถพิเศษ และแข่งขันได้ เข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อตอบสนองไทยแลนด์ 4.0 แต่อย่าทอดทิ้งกำลังแรงงานที่มีอยู่แล้ว-แรงงานด้อยโอกาส-แรงงานสูงอายุ-แรงงานพิการ

TDRI: ว่าด้วยพระราชบัญญัติด้านบำเหน็จบำนาญ

วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ตั้งข้อสังเกตหลักการ พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ หลักการดีหวังป้องกันปัญหาด้านเศรษฐกิจ-สังคมให้ผู้สูงวัย แต่แนวทางปฏิบัติกลับไม่เป็นมิตรแก่ลูกจ้าง ชี้หลัก ‘ง่าย สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้’ ปรับนโยบายการออมเพื่อการชราภาพ

ฉลาดเกมส์โกง: หนังดี เพื่อสังคมที่ดี

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ดิฉันได้รับเชิญโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน หรือ ACT ซึ่งมีคุณประมนต์ สุธีวงศ์ […]

1 2 3 7