ความยุติธรรม การเลือกตั้ง ภายใต้เงาทหาร (พม่า)

พม่ากำลังจะมีการเลือกตั้ง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการเลือกตั้งกล่าวว่า นี่จะเป็นการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมที่สุดตั้งแต่เคยมีมา หลังจาก 25 ปีที่แล้ว ซึ่งพรรค National League for Democracy เคยชนะการเลือกตั้ง แต่กลับไม่ถูกยอมรับจากทหาร จากนั้นเป็นต้นมา พม่าก็เข้าสู่การปกครองโดยทหารอย่างเต็มรูปแบบ