25512008
15 มกราคม สื่อสาธารณะแห่งแรกของไทย

เทพชัย หย่อง ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. คนแรก

โต๊ะข่าวพลเมือง สังกัดกลุ่มข่าวนโยบายสาธารณะ ฝ่ายข่าว

26-28 พฤษภาคม อบรมนักข่าวพลเมืองครั้งแรกที่กรุงเทพฯ

เดียว ทะเลลึก นักข่าวพลเมืองคนแรก ที่ส่งงานเรื่อง "จับประมงผิดกฎหมาย" มาออกอากาศเมื่อเดือนเมษายน

2 มิถุนายน นักข่าวพลเมืองตอนแรกออกอากาศ และออกทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 3 นาที ในช่วงที่นี่ทีวีไทย

นักข่าวพลเมือง ตอน ปลาทู หนึ่งในข่าวที่ออกอากาศในสัปดาห์แรก

ปลายปี 2551 เกิดรายการ ดีสลาตัน ณ แดนใต้

ปลายปี 2551 เกิด สำนักเครือข่ายสื่อประชาสังคม

25522009

เปลี่ยนเวลาออกอากาศเป็น หลังข่าวพระราชสำนัก ทุกวันจันทร์-ศุกร์

โครงสร้างสำนักฯ แบ่งเป็น 4 ฝ่าย

 1. เครือข่ายสื่อภาคพลเมือง

 2. เครือข่ายผู้ผลิตอิสระ

 3. ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรมท้องถิ่น

 4. โครงการเปลี่ยนประเทศไทย

ออกอากาศรายการ ทีวีจอเหนือ

ราษีไศล ปัญญา คำลาภ แม่น้ำโขง คำปิ่น อักษร โปแตซอุดร ปัญญา โคตรเพ็ชร

รถคว่ำ
25532010
ชุมนุมใหญ่ทางการเมือง

เกิดเว็บไซต์ TVTHAINETWORK.COM

มีนักข่าวพลเมืองไทยพลัดถิ่น นักสื่อสารแรงงาน นักข่าวพลเมืองกะเหรี่ยง

เปิดประเด็นเส้นทางลิกไนต์

25542011
เลือกตั้งปี 2554 น้ำท่วมใหญ่ภาคกลาง

ออกอากาศรายการ ทีวีจออีสาน

ออกอากาศรายการ เด็กมีเรื่อง

ออกอากาศรายการ บ้านเธอก็บ้านฉัน

ออกอากาศรายการ พลเมืองผู้เปลี่ยนทิศ

ไตรมาส 4 เพิ่มเวลาออกอากาศเป็น 2 ช่วง


บ้านฉันวันนี้ (ข่าวเช้า) นักข่าวพลเมือง (ข่าวค่ำ - หลังข่าวพระราชสำนัก)

เด็กใต้จายข่าวทำ Web Streaming

มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับหลักสูตรนิเทศศาสตร์ชุมชน

เปลี่ยนชื่อ สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง

25552012

สมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. คนที่ 2

ออกอากาศรายการ ก(ล)างเมือง

ออกอากาศรายการ สารคดีทางผ่านของบีระ ชีวิตไร้รากของเด็กเร่ร่อน

รายการเสียงพลเมือง

รายการวิทยุที่ออกอากาศออนไลน์ thaipbsradio.com

อบรมนักข่าวพลเมือง AYM

ASEAN YOUTH MEDIA MULTI PLATFORM

เด็กมีเรื่อง

ได้รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น จากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

25562013
เริ่มออกอากาศ ทีวีดิจิตอล ปีที่มีการชุมนุมใหญ่ทางการเมือง

ออกอากาศ สารคดีแรงงานเพื่อนบ้าน

ออกอากาศรายการ สองกำลังสื่อ

สายน้ำติดเชื้อ

ได้รับรางวัล Special Mention จากเทศกาลภาพยนตร์โลคาร์โน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

เด็กมีเรื่อง

รางวัลประชาบดี

ก(ล)างเมือง

รางวัลประชาบดี

ทางผ่านของบีระ

รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน

25572014
เปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอล รัฐประหาร พูดคุยสันติภาพมาราปาตานี แผ่นดินไหวที่เชียงราย

ออกอากาศรายการ ก(ล)างเมืองสนทนา

ออกอากาศรายการ พลเมืองข่าว

สายน้ำติดเชื้อ

ได้รับรางวัลรางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม จากเวทีชมรมวิจารณ์บันเทิง

เว็บไซต์ citizenthaipbs.net

กับการปรับโฉมครั้งใหญ่ให้รองรับทุก device


เปิดห้องเรียนทีวีชุมชน ลงนาม MOU 9 มหาวิทยาลัย

เพื่อพัฒนาโครงการทีวีชุมชน

เปลี่ยนชื่อ สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ

25582015

ปรับรูปแบบนักข่าวพลเมือง

 • ยาว 5 นาที
 • จันทร์-ศุกร์ (เช้า/เที่ยง/ค่ำ)
 • เสาร์-อาทิตย์ (เที่ยง/ค่ำ)
 • มีพิธีกร

ที่นี่บ้านเรา

เชฟน้อยกินเปลี่ยนโลก

Nature Spy สายลับธรรมชาติ

จดหมายไขลาน

ทีวีชุมชน

Backpack Journalist

กระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น

โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก

เหมืองทองฟ้องเยาวชนนักข่าวพลเมือง
25592016

กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์

ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. คนที่ 3

Project Online First

 • On Air
 • Online
 • On Ground

การกลับมาของ รายการภูมิภาค

อยู่ดีมีแฮง

The North องศาเหนือ

และต๊ะแลใต้

ภูมิภาค 3.0

ธรรมะกับทโมน

บางปะกง สายน้ำแห่งชีวิต

Gen Old สูงวัยไปด้วยกัน

1500 แมกนิจูด อาสาสุดหัวใจ

25602017

นักข่าวพลเมือง เหลือ 2 ช่วงต่อวัน

ข่าวเที่ยง และที่นี่ไทยพีบีเอส ทุกวันจันทร์-อาทิตย์

CITIZENTHAIPBS.NET/STEP

ย่างก้าวนักข่าวพลเมือง